درباره ما

موسسه خیریه آوای ملل شرق زاگرس، در صدد است تا به افراد نیازمند در زمینه های مختلف درمانی، آموزشی، اشتغالزایی در حوزه محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی کمک نماید. بر اساس اساسنامه، این موسسه سازمانی خیریه، مردم نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی است که تحت نظر وزارت کشور قرار دارد و در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸ آغاز به فعالیت نموده است. امید است با جلب مشارکت همگانی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانیم شاهد وضعیت مناسب تری برای عموم جامعه، بالاخص افراد نیازمند و ناتوان باشیم. ما را با کمکهای خود از جمله کمک مالی، معنوی و مشاورتهای لازم در زمینه کاهش هر گونه آسیب اجتماعی همراهی و همیاری نمایید.