خرید جهیزیه

دختری 25 ساله که در خانواده فقیر به دنیا آمده است و ساکن روستاست که یک پدر سرطانی تحت درمان می باشد و توان خرید جهیزیه را برای دخترش ندارد وتحت هیچ نهاد حمایتی نمی باشد که چشم انتظار یاری شما خیرین می باشد.

 

 

پی نوشت: در این موسسه صد ها پرونده که شامل بیماران خاص و نیازمندان، ایتام. خانم های بی سرپرست و بد سرپرست. دانشجویان و دانش آموزان بی بضاعت وجود دارد. که چشم انتظار انسانهای با قلب بزرگ جهت یاری و برطرف کردن بار سنگین این عزیزان می باشد. هم اکنون نیازمند یاری دستان و محبت شما می باشیم و هر کمک مالی لبخندی می آفریند.چنانچه کمک از سقف عبور نماید این هزینه ها صرف این بزرگواران می گردد.